คำศัพท์ญี่ปุ่น ฝน 雨

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฝน

รวทคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำอ่านและความหมาย เกี่ยวกับ ฝน

    (あめ)   ฝน

    (ゆき)   หิมะ

    (くも)   เมฆ

    (かみなり)   ฟ้าร้อง

    (きり)   หมอก

    (ひょう)   ลูกเห็บ

    (しずく)   หยด(น้ำ)

    (つゆ )   น้ำค้าง

霧雨    (きりさめ)   ฝนตกปรอยๆ

小雨    (こさめ)   ฝนตกปรอยๆ

大雨    (おおあめ)   ฝนตกหนัก

豪雨    (ごうう)   ฝนที่ตกหนัก

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว