คำศัพท์ญี่ปุ่น เกี่ยวกับมือ 手

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น มือ

รวทคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำอ่านและความหมาย เกี่ยวกับ มือ

   (te เทะ)   มือ

手首   (tekubi เทะคุบิ )   ข้อมือ

手袋   (tebukuro เทะบุคุโระ)   ถุงมือ

手がかり   (tegakari เทะงะคะริ)   เบาะแส

手加減   (tekagen เทะคะเง็ง)   การออมมือ

手違い   (techigai เทะจิไง)   ความผิดพลาด

手分け   (tewake เมะวะเคะ)   การแบ่งงาน

手を挙げる   (te o ageru เทะโอะอะเงะรุ)   ยกมือ

手に余る   (te ni amaru เทะ นิ อะมะรุ)   เกินกำลัง

手を引く  (te o hiku เทะ โอะ ฮิคุ)   วางมือ

着手する   (chakushusuru จะคุชุซุรุ)   ลงมือ

拍手する   (hakushusuru ฮะคุชุซุรุ)   ตบมือ

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว