คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ธรรมชาติ

รวทคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำอ่านและความหมาย เกี่ยวกับ ธรรมชาติ

   (かわ คะวะ)   แม่น้ำ

草   (くさ คุสะ)   หญ้า

   (いし อิชิ)   ก้อนหิน

   (ひかり ฮิคะริ)   แสง

   (かげ คะเงะ)   เงา

   (hoshi โฮะชิ)  ดาว

   (yama ยะมะ)  ภูเขา

雲   (kumo คุโมะ)  เมฆ

   (yuki ยุคิ)  หิมะ

雨   (ame อะเมะ)  ฝน

木   (ki คิ)  ต้นไม้

   (hana ฮะนะ)  ดอกไม้

   (mushi มุชิ)  แมลง

   (tori โทะริ)  นก

   (tsuki สึคิ)  พระจันทร์

   (sakana ซะคะนะ)  ปลา

海   (umi อุมิ)  ทะเล

葉っぱ   (はっぱ ฮัปปะ)  ใบไม้

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว