คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ทิศทาง ตำแหน่ง

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ทิศทาง ตำแหน่ง

รวทคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำอ่านและความหมาย เกี่ยวกับทิศทาง ตำแหน่ง

    (うえ ue อุเอะ)   ข้างบน

    (した shita ชิตะ)   ข้างล่าง

右    (みぎ migi มิงิ)   ข้างขวา

左    (ひだり hidari ฮิดะริ)   ข้างซ้าย

    (まえ mae มะเอะ)   ข้างหน้า

うしろ   (ushiro อุชิโระ)   ข้างหลัง

(なか naka นะกะ)   ข้างใน

    (そと soto โซะโตะ)   ข้างนอก

となり  (tonari โทะนะริ)   ข้างเคียง

そば   (soba โซะบะ)   ข้างๆ

よこ   (yoko โยะโกะ)   ข้างๆ

あいだ   (aida ไอดะ)   ระหว่าง

ちかく   (chikaku จิคะขุ)   ใกล้ๆ

    (きた kita คิตะ)   ทิศเหนือ

    (みなみ minami มินะมิ)   ทิศใต้

東    (ひがし higashi ฮิงะชิ)   ทิศตะวันออก

西    (にし nishi นิชิ)   ทิศตะวันตก

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว