คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก

รวทคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำอ่านและความหมาย เกี่ยวกับอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก

      (ความรู้สึก จิตใจ อารมณ์)

気が合う   (ki ga au)       เข้ากันได้ ไปกันได้ดี

気が重い   (ki ga omoi)     หนักใจ

気が小さい    (ki ga chiisai)      ขี้กลัว

気が強い      (ki ga tsuyoi)      ใจสู้

気が早い      (ki ga hayai)      รีบร้อน

気が短い      (ki ga mijikai)    ใจร้อน

気がある      (ki ga aru)   มีใจ

気が済む      (ki ga sumu)   สบายใจ

気が散る     (ki ga chiru)    เสียสมาธิ

気が滅入る    (ki ga meiru)    หดหู่

気兼ね   (kigane)    ความเกรงใจ

気配り   (kikubari)     เอาใจใส่

気に病む   (ki ni yamu)     กังวล

気取る   (kidoru)     วางมาด

ข้อมูลจาเพจ::  ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว