ป้าย 6 มาตรการป้องกันโควิด ตกแต่งห้องเรียน

ป้าย 6 มาตรการป้องกันโควิด ตกแต่งห้องเรียน

รูปป้ายตกแต่งห้องเรียน หรือให้ความรู้กับนักเรียน ในเรื่อง6 มาตรการป้องกันโควิด สื่อมีสันน่าสนใจ สื่อๆจากเพจ  ห้องรวมสื่อการเรียนรู้

>>ตัวอย่างสื่อ<<

ลิงค์ดาวโหลดอยู่ด้านล่าง

ป้าย 6 มาตรการป้องกันโควิด ตกแต่งห้องเรียน โดยเพจ ห้องรวมสื่อการเรียนรู้

ดาวโหลด ไฟล์ รูป

-สื่อจัดบอร์ด,สื่อตกแต่งห้อง,สื่อโควิค,สื่อจัดบอร์ดโควิค, ความรู้เรื่องโควิค,สื่อป้องกันโควิค

-เว็บไซต์ media2free.com เป็นเว็บสื่อการเรียนการสอนฟรี เป็นเว็บที่รวบรวมสื่อการสอนทุกวิชา ทุกอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอน