ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING

รวมแผนตัวอย่าง ACTIVE LEARNING ที่น่าสนใจ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับแผนการเรียนรู้ของวิชาที่ตัวเองสอน สื่อดีๆจาก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

>>ดาวโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง<<

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING‼️

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. ภาษาพาที >>ดาวโหลดที่นี่<<
2. ภาษาพาที >>ดาวโหลดที่นี่<<
3. วิทยาศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<
4. ภาษาอังกฤษ >>ดาวโหลดที่นี่<<

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. ภาษาไทย >>ดาวโหลดที่นี่<<
2. คณิตศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<
3. ศิลปะ >>ดาวโหลดที่นี่<<

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. คณิตศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<
2. วิทยาศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. ภาษาไทย >>ดาวโหลดที่นี่<<
2. วิทยาศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<

✅ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. สังคมศึกษา >>ดาวโหลดที่นี่<<

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. วิทยาศาสตร์ >>ดาวโหลดที่นี่<<

-แผนการเรียนรู้,แผนACTIVE LEARNING, ACTIVE LEARNING,ตัวอย่างแผน,จัดทำแผน

-เว็บไซต์ media2free.com เป็นเว็บสื่อการเรียนการสอนฟรี เป็นเว็บที่รวบรวมสื่อการสอนทุกวิชา ทุกอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอน