บัตรคำศัพท์อังกฤษ pdf

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ pdf

รวมบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ในรูปแบบไฟล์pdf สารมารถนำไปปริ้นใช้ได้เลย

(แถมด้วยไฟล์รูปภาพและไฟล์PPT แก้ไขได้)

( หมายเหตุ ไฟล์รูปภาพและ  PPT ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์zip ต้องแตกไฟล์ก่อน)

วิธีแตกไฟล์ zip กดดูที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ animals 19 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กีฬา sport 12 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ fruits 18 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก vegetable 18 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาต่างๆ verb 15 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพ occupation 18 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ป่า wild animals   15  ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จักรยานยน vehicle   17  ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลดแบบมีคำแปลไทย pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่