บัตรคำศัพท์ภาษาจีน pdf

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน pdf

รวมบัตรคำศัพท์ภาษาจีนต่างๆ ในรูปแบบไฟล์pdf สารมารถนำไปปริ้นใช้ได้เลย

(แถมด้วยไฟล์รูปภาพและไฟล์PPT แก้ไขได้)

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ 动物 19 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน กีฬา 运动 12 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน ผลไม้ 水果 16 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน ผัก 蔬菜 18 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน กริยาต่างๆ 动词 15 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业  18 ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่

บัตรคำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ป่า 野生动物  15  ภาพ

ดาวโหลด pdf นี่นี่

ดาวโหลด รูปภาพและ PPT ที่นี่