คำศัพท์เกาหลี สัตว์ 동물

คำศัพท์ภาษาเกาหลี สัตว์

동물  สัตว์

รวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับสัตว์

고양이         โค-ยัง-งี              แมว

개                  เก                        สุนัข

닭                  ทวัล                     ไก่

오리              โอ-รี                    เป็ด

소                  โซ                        วัว

돼지              ทเว-จี                  หมู

양                  ยัง                        แกะ

염소              ยอม-โซ              แพะ

말                  มัล                       ม้า

토끼              โท-กี                   กระต่าย

원숭이          วอน-ซุง-งี           ลิง

쥐                  ชวี                       หนู

뱀                  เพม                      งู

사자              ซา-จา                 สิงโต

호랑이          โฮ-รัง-งี              เสือ

곰                  โคม                     หมึ

기린              คี-ริน                    ยีราฟ

여우              ยอ-อู                   หมาจิ้งจอก

팬더오          เพน-เด-โอ          แพนด้า

하마              ฮา-มา                  ฮิปโป

사슴              ซา-ซึม                 กวาง

다람쥐          ทา-รัม-จวี           กระรอก

악어              อา-กอ                 จระเข้

거북이          คยอ-บู-กี            เต่า

늑대              นึค-เด                 หมาป่า

코뿔소          คป-ปุล-โซ         แรด

낙타              นาค-ทา               อูฐ