คัดเส้นประA-Z ภาษาอังกฤษ

คัดเส้นประA-Z ภาษาอังกฤษ

ใบงานแบบฝึกหัดคัดเส้นประ อักษร A-Z ในรูปแบบไฟล์pdf ไม่ลายน้ำ สามารถนำไปปริ้นใช้ได้เลย

แบบฝึกคัดเส้นประA-Z มีทั้งหมด 4 รูปแบบ

แบบที่1 เส้นประA-Z แบบมีรูปประกอบ

แบบที่1 เส้นประA-Z แบบมีรูปประกอบ

 

แบบที่2 เส้นประA-Z แบบไม่มีรูปประกอบ

แบบที่2 เส้นประA-Z แบบมีรูปประกอบ

 

แบบที่3 เส้นประA-Z คัดเส้นประครึ่งหนึ่ง คัดเองครึ่งหนึ่ง

แบบที่3 เส้นประA-Z คัดเส้นประครึ่งหนึ่ง คัดเองครึ่งหนึ่ง

(ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์zip ให้แตกไฟล์ก่อน)

 

แบบที่4 เส้นประA-Z รวมอยู่ในหน้าเดียว

แบบที่4 เส้นประA-Z รวมอยู่ในหน้าเดียว

-คัดอักษรอังกฤษ,เส้นประอักษรอังกฤษ, เส้นประA-Z, ใบงานเส้นประ,แบบฝึกคัดเส้นประ,แบบฝึกคัดA-Z,แบบคัดเส้นประA-Z

-เว็บไซต์ media2free.com เป็นเว็บสื่อการเรียนการสอนฟรี เป็นเว็บที่รวบรวมสื่อการสอนทุกวิชา ทุกอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ